Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες που αναπτύσουν την επιχείρηση σας

Επικοινωνήστε μαζί μου για να συζητήσουμε την ιδανική λύση και να σας παρέχω ένα μεγάλο εύρους εξειδικευμένων λύσεων για την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης.

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας
Εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
Επικεφαλής Επιθεωρητής
ISO 45001
Επιθεωρητής Τουριστικών Καταλυμάτων
Μελέτες Πυρασφάλειας
Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων, Επαγγελματικών Εργαστηρίων, Βιομηχανίων
Ενεργειακά Πιστοποιητικά
Εξοικονομώ - Αυτονομώ

Μελέτες Ενεργειακής Πυροπροστασίας

Ενεργειακός Επιθεωρητής

Έκδοση ΥΔΕ Ηλεκτρολόγου